Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het huren van het Scoutinggebouw van Scouting St.Willibrord Goirle

1 Doelgroep en gebruik.

1.1 Het gebouw wordt verhuurd voor jeugdactiviteiten in verenigings- en stichtingsverband.

1.2 In het gebouw mogen geen feesten, partijen e.d. worden gehouden.

1.3 Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan.

2 Beschikking gebouw en terrein.

2.1 De verhuurder verklaart in bezit te zijn van een gemeentelijke kampeervergunning c.q. vrijstelling op grond van artikel 21 van de kampeerwet.

2.2 De huurder heeft het gehele terrein, gelegen aan de Willem Rötherlaan en het daarop staand gebouw, met uitzondering van de afgesloten ruimten en kasten, tot zijn beschikking.

2.3 De huurder is gedurende de volledige periode verantwoordelijk voor terrein, gebouw en inboedel.

2.4 Schade aan en/of verlies van eigendommen van de Stichting Scouting St Willibrord dienen aan degebouwverhuurder gemeld te worden.

2.5 Schade aan het gebouw en/of terrein wordt verhaald op de huurder, die er dus goed aan doet zich tegen zulks te verzekeren.

2.6 De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand - stormschade verzekerd. Voor zover echter dat tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n (en) brandschade ontstaat, waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

2.7 De beheerder en verhuurder of diens plaatsvervanger heeft ten alle tijden het recht, het terrein inclusief het gebouw te betreden.

2.8 Tevens dient de huurder een registratielijst van de tijdens de huurperiode aanwezige personen aan degebouwverhuurder af te geven aan het begin van de verhuurperiode. 

3 Gebruik van het gebouw.

3.1 Bij het onbeheerd achterlaten (ook tussentijds) dienen alle deuren en ramen afgesloten te zijn.

3.2 Op de beschilderde muren en deuren in de hal of lokaal(en) mag niets opgeplakt, geniet of gespijkerd worden.

3.3 In het gebouw mogen geen waterspelen, voetbalspelen of andere spelen gedaan worden die schade kunnen veroorzaken aan de muren of deuren.

De schade die ontstaat door toedoen van de huurder wordt bij de huurder in rekening gebracht.

3.4 In verband met de brandvoorschriften, is het verboden de bovenruimtes als slaapplaats te gebruiken.

3.5 In de keuken is de volgende inventaris aanwezig: pannen, koffiezetapparaat, gastoestel, oven, koelkast en (kleine) vriezer.

3.6 In het gebouw staan een viertal tafelbladen met schragen en krukjes ter beschikking.

3.7 Voor het overige zal de huurder het gebouw als een goed huisvader beheren. 

4 Het gebruik van het terrein.

4.1 Vuren mogen alleen aangelegd worden in de daarvoor bestemde kampvuurcirkel.(na melding aan de brandweer). Na gebruik dient de kampvuurcirkel te worden op geruimd.

4.2 Op het terrein mag niet worden gegraven

4.3 Alleen op het achterste gedeelte van het terrein mag gekampeerd worden. 

5 Vertrek en achterlating

5.3 Het gebouw en het terrein dienen bij vertrek schoon achtergelaten te worden. Indien hier niet aan wordt voldaan, zal een bedrag van € 45,00 in rekening worden gebracht. Dit zal van de waarborgsom worden ingehouden.

5.4 Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor aanwezige container.

Meer afval dient de huurder zelf te verwijderen, of mee te nemen.

5.5 Na het gebruik zal dat deel van de borgsom per bank / giro worden terugbetaald dat niet als kosten zal worden afgetrokken.

Deze site is gerealiseerd door: Linfosys Hosting diensten & Netwerkbeheer